Postitused

Automaatse numbrituvastussüsteemi (ANTS) kasutusvõimalused

Kümmekond aastat tagasi oli automaatse numbrituvastussüsteemi hind väga kõrge. Selle kasutamine oli peamiselt sõjaväe ja politsei privileeg. Vahepeal on aga vastav tehnoloogia kõvasti arenenud, ka kaamerate ja tarkvara hinnad on tublisti langenud ja täna on numbrituvastussüsteemide hinnatase  muutunud sobivaks ka erasektori klientidele ning kasutusvaldkond aina laieneb.

Allpool toodud näited pole kaugeltki kõik selle suurepärase tehnoloogia kasutusvõimalused, uusi valdkondi lisandub pidevalt.

Abivahend politseile

Riikide tasemel on peamine kasutusvaldkond riigipiire ületavate sõidukite registreerimine piiril ja musta nimekirja kuuluvate sõidukite otsimine. Politsei käsutuses võivad olla ka mobiilsed kaamerad, mis tuvastavad ärandatud või muul põhjusel tagaotsitavaks kuulutatud sõidukeid.

Liikluskorraldus

Maksulistel kiirteedel võimaldab süsteem ettemakstud sõidukite ülikiiret teenindamist teele või teelt ära lubamise näol. Kiirteede liiklusolukorra hindamisel tehakse numbrituvastussüsteemi abil ka erinevaid statistilisi analüüse eesmärgiga reguleerida liiklust sujuvamaks (inglise keeles lühendatult ITS – Intelligent Traffic System).

Erasektor

Kõige tavalisem kasutusvaldkond erasektoris on süsteemi kasutamine tõkkepuude ja väravate avamiseks kinnistel territooriumidel, samuti parkimissüsteemides ajaarvestuse ja sisse-välja lubamise automatiseerimiseks koostöös parklalahendustega, aga ka logistikasektoris masinapargi haldamisel.

Kus Proxmasteri automaatset numbrituvastussüsteemi kasutatakse?

Esimene klient, kes meie poolt arendatud automaatse numbrituvastussüsteemi kasutusele võttis, oli AS Eesti Raudtee, kelle Toompuiestee 35 hoone parkla juhtimiseks paigaldas süsteemi AS Salalux aastal 2007. Süsteem töötab tõrgeteta ja siiani ei ole välja vahetamist vajanud ükski süsteemi komponent.

Lisaks on paigaldatud süsteeme

 • kaalumajadele veoautode kaalumise infosüsteemi juurde
 • mitmete Eesti Raudtee jaamade teenistus-sissepääsudele
 • Ruukki tehase autopääslatele Soomes Hankos
 • Ikla piiripunktis ja Sillamäe Truckstopis veoautode tasulise puhkeparkla juhtimiseks. Süsteem on integreeritud parkla juhtimise piletisüsteemiga nii, et lepingulistele klientidele on võimalus igakuiselt süsteemis genereerida arve alusdokument
 • paljudele muudele tõkkepuuga juhitavatele pääslatele erinevatel objektidel üle Eesti

Automaatne numbrituvastus – mis see on ja kuidas see töötab?

Automaatne numbrituvastus  (inglise keeles lühendatult LPR – licence plate recognition), on tehisnägemise rakendus, kus nn tuvastusmootorile töötlemiseks antud fotost või videolõigust otsitakse matemaatiliste algoritmidega auto registrinumbrit ja tuvastatakse sellel olev tekst, mis seejärel edastatakse arvutiprogrammile edasiseks kasutamiseks.

Lühidalt öeldes on automaatne numbrituvastus turvakaamera pildist autonumbri info saamine ilma inimese abita. Automaatne numbrituvastus on kogu automaatse numbrituvastussüsteemi kui terviku kõige vastutusrikkam osa.

Mida töödeldakse?

Töödeldakse numbrituvastuskaamerast väljastatatavat videopilti. Pildi saamiseks kasutatakse spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud kaamerat, kust saadud kujutised suunatakse tuvastusmootorisse analüüsimiseks.

Kuidas töödeldakse?

Tuvastusmootor on spetsiaalne tarkvaraprogramm, mis töötleb kujutisi järgemööda, üritades tuvastada sõiduki numbrimärki. Selleks rakendatakse mitmesuguseid automaatse numbrituvastuse alamprogramme:

 1. Potentsiaalse numbrimärgi ala leidmine kaadrist toimub vastava geomeetria ja kontrastsuse uurimise algoritmiga. Kui leiti sobiv numbrimärgi kandidaat, siis …
 2. Käivitatakse leitud ala sisu uurimine, et tuvastada, kas alal esineb teksti, mis võiks kvalifitseeruda numbrimärgi sisuks, kui esineb, siis …
 3. Eraldatakse tähed üksikuteks sümboliteks
 4. Algab optiline tähe tuvastamine (inglise keeles OCR -optical character recognition) iga eraldatud sümboli jaoks
 5. Toimub saadud tulemuse geomeetria ja süntaksi analüüs vältimaks muid sarnaseid tekste sõiduki küljes, mis ei ole registrimärgid
 6. Lõpuks väljastatakse tulemus ja enamasti sisaldub tulemuses alljärgnev info
   • numbrimärgi tekst
   • tähtede arv
   • tähtede kõrgus
   • resultaadi õigsuse statistiline hinnang protsentides
   • tausta värvus
   • mõnel juhul ka riigi kood, kus sõiduk on registreeritud
   • kaamera ID
   • kellaaeg
   • jne

Mida kasulikku selle infoga edasi teha saab, võib lugeda meie teistest postitustest, näiteks siit