Proxmasteri läbipääsusüsteem

Tänapäevastes hoonetes on laialt levinud läbipääsude piiramine mitmesugustel põhjustel. Ühest küljest on see mugavusteenus kus töötaja ei pea ühest ruumist teise liikudes erinevaid võtmeid kaasas kandma, pealegi on igale töötajale võtmete valmistamine ja nende haldamine ebamugav ja kallis isegi sarjastatud võtmete korral. Teisest küljest on tegemist turvasüsteemi osaga, kus läbipääsusüsteem piirab ja garanteerib isikute ligipääsu vajalikesse hoonetesse või ruumidesse. Läbipääsusüsteem on äärmiselt paindlik halduse osas.

Isikute tuvastamiseks on tänapäeval mitmeid lahendusi, millest kõige levinumad on RFID (distants) kaart ja isiku sõrmejälje tuvastus. Mõlemal on omad eelised. card readerhand readerKaardilugeja on levinum ja tavaliselt odavam, samas sõrmejälje puhul ei pea midagi kaasas kandma. Samuti ei saa kaardiga sarnaselt sõrmejälge kaotada, nn sidemes sõrme riski vähendamiseks võib iga isiku jaoks süsteemi mälusse lisada mitme erineva sõrme jäljendid.

Proxmasteri poolt pakutavas süsteemis teisendatakse sõrmejälg ühepoolse räsifunktsiooniga sümbolite jadaks, mida tagasi sõrmejälje kujutiseks teisendada ei õnnestu, seega isik ei pea kartma, et tema sõrmejälge saab kuidagi kurjasti ära kasutada.

Proxmasteri läbipääsusüsteem on loodud keskmiste ja suurte või väga suurte ettevõtete vajadusi silmas pidades. Vähem funktsionaalsust nõudvate süsteemide jaoks on pakkuda veelgi taskukohasem tarkvara, millel on olemas kõik igapäevased läbipääsusüsteemi funktsioonid, kaasaarvatud tööaja raportite süsteem.

Paindlik riistvara kasutamine

Selleks, et tagada võimalikult lai funktsionaalsus ja ühtlasi taskukohane hind, on süsteemi riistvaraks valitud mitme eri tootja juhtkontrollerid, millel on põhifunktsioonide osas kattuv, kuid lisafunktsioonide osas erinev funktsionaalsus. Lisaks läbipääsufunktsioonidele pakume ka Tööajaarvestuse mooduleid.

Võrgupõhine struktuur

Süsteemi kuuluvad uksed ja pääslad võivad olla laiali erinevates geograafilistes asukohtades. Kõik komponendid ja süsteemid saab ühendada üle TCP/IP võrgu, füüsiline asukoht pole oluline. Halduskeskkonnas grupeeritakse pääslad haldajale sobivateks loogilisteks süsteemideks. Näiteks hoonete, korruste, parklate vms. järgi. Läbipääsuõigusi võib anda piirkondade kaupa, üksikute uste lisamise ja eemaldamise teel, ette programmeeritud ajareziimide ja pääslanimekirjadega kombineerides saab väga kiiresti manipuleerida suure koguse töötajate ja pääslate õigustega.

Süsteemi tarkvara abil saab teostada nii operatiivset jälgimiset, kui haldust üheaegselt mitme arvutitöökoha kaudu üle TCP/IP võrgu.

Süsteemi laiendamine

Süsteemi saab rajada etapiviisiliselt alustades süsteemi keskserverist ja mõnest pääslast ning laiendades seda vastavalt vajadusele kuni väga suure hulga pääslateni. Süsteemi laiendamisel piirangut ei ole. Vajadusel tuleb süsteemi kiiremaks teenindamiseks lisada servermooduleid.

SQL andmebaas

Meie läbipääsusüsteemi liikumisinfo ja tehnilised teated salvestatakse SQL SERVER andmebaasi. Niiviisi on infot mugav filtreerida erinevate tunnuste järgi. Sündmuste säilitamise aja saab süsteemi omanik ise määrata leides sobiva kombinatsiooni ajaloo ja andmebaasi mahu vahel.

Kuni 150 ukse- ja 10 000  süsteemi kasutaja puhul sobib SQL Server Express andmebaasi tasuta versioon, suurema süsteemi puhul tuleks kasutada andmebaasi tasulist versiooni SQL Server Standard. Peamine piirang tasuta versioonis on andmemahu piirang olenevalt versioonist kuni 10Gb.

Integratsioon teiste süsteemidega

PRX Manager haldussüsteemis saab kombineerida osasid või kõiki süsteemi kuuluvaid komponente tööks ühtses loogilises süsteemis. Süsteemi üheks osaks on ka Proxmasteri automaatne autode numbrituvastussüsteem, mille abil reguleeritakse autode liikumist territooriumile sisse-välja.

Proxmasteri süsteemi üks peamisi eeliseid suurtele ja keskmistele ettevõtetele on integreeritavus olemasolevate süsteemidega, näiteks personalihaldusega, töötajate palgamooduliga jne.

Isikute tuvastamine

Isikute tuvastamisel võib turvalisust suurendada erinevaid tuvastusviise kombineerides, näiteks kaart ja PIN kood, kaart ja sõrmejälg jne. Meie läbipääsusüsteem võimaldab kasutada mitmeid eri tüüpi kaarte ja tage, kõik levinumad kaardid on toetatud – 125Khz EM kaardid, MIFARE uuema põlvkonna kaardid, lisaks HIDIndala jpt.

Vajad tänapäevase funktsionaalsusega lihtsasti kasutatavat ja töökindlat läbipääsusüsteemi, plaanid olemasolevat lahendust täiendada või soovid lihtsalt asjalikku konsultatsiooni? Oled õiges kohas, võta ühendust kohe siitsamast!