Proxmasteri haldussüsteem PRX Manager

Suuremamahuliste läbipääsu- ja turvasüsteemide jaoks on tsentraalne ja mugav hallatavus äärmiselt oluline.  Asutustes, kus töötab sadu ja tuhandeid inimesi ning läbipääsusüsteem hõlmab kümneid või sadu uksi, valvealasid, objekte-hooneid ning pääslaid, on süsteemi halduskoormus väga suur.

Proxmaster on loonud oma haldussüsteemi just viimast silmas pidades. Süsteemi loomisel on oluliseks peetud võimalust aja jooksul siduda süsteemiga mitmeid erinevaid alamsüsteeme ning võimaldada nende keskset haldamist. Nii on lahendatud ka probleem, kui klientidel on juba mõni süsteem olemas ja selle laiendamisvajadusel jääb olemasolev haldusplatvorm ebamugavaks või süsteemis oleva info ajakohasena hoidmine nõuab väga palju tööd.

PRX Manager juhib Proxmasteri poolt loodud läbipääsusüsteeme, mis kasutavad erinevate tootjate riistvara.

PRX/LPR Manager juhib ProX Car autode automaatset numbrituvastussüsteemi (LPR), mida kasutatakse erinevatel eesmärkidel parklate juhtimisel ja läbipääsusüsteemide laiendamisel pääslatele ja väravatele.

Kõike ülal nimetatut saab teha kesksest haldustarkvarast. Süsteemi paindlik arhitektuur võimaldab meie toodet hakata kasutama seal, kus on mõni süsteem, mida saame integreerida või on juba integreeritud ning edaspidi võib laiendada süsteeme sobivate komponentidega. Niiviisi ei saa klient olema aastateks seotud mingi kindla tootjaga.

PRX manager võimaldab tänasel päeval hallata olulisemaid funktsioone kolmandate süsteemide jaoks (küll teatud piirangutega mis funktsionaalsust ei mõjuta).

 • Hotsec (Paradox Evo baasil valve- ja läbipääsusüsteem)
 • FoxSec (Läbipääsusüsteemi osa)

Haldussüsteem toetab ContactID protokolli vastuvõtjate info töötlemist, näiteks SurGard. Süsteem on ka mitmete meie klientide juures tänaseks integreeritud, näiteks Eldes ESIM valveseadmetega üle GSM/GPRS võrgu ning Paradox EVO valvesüsteemidega üle IP ja GSM võrgu.

PRX Manageri ekraanivormid

Klientprogrammi ekraanivormid

Tarkvara arhitektuur

Süsteem on konstrueeritud klient – server arhitektuuri kasutades. Tarkvaramoodulid on jagatud kolmeks.

 1. Servermoodulid – tegelevad riistvara ja andmebaasi vahelise liikluse korraldamisega ja serveerivad teenuseid haldus- ja klientprogrammidele.
  • PRX server (läbipääsusüsteemid ja ContactID info vastuvõtmine)
  • LPR Server (numbrituvastussüsteemide juhtserver)
 2. Haldusmoodulid – PRX/LPR Manager kaudu toimub kogu süsteemi häälestus ja andmete haldamine ning arhiivide sirvimine.
 3. Klientmoodulid – on mõeldud administraatorite ja jälgijate/turvatöötajate jaoks süsteemi jooksva oleku ja sündmuste jälgimiseks.
  • LPR Client
  • PRX Client

Tarkvara võib paigaldada samasse arvutisse või erinevatesse arvutitesse.

Esimesel juhul on tegu niinimetatud kõik ühes (all in one) süsteemiga, mis on ikkagi modulaarse struktuuriga, kuid paikneb füüsiliselt ühes arvutis.

Teisel juhul paiknevad moodulid erinevates arvutites erinevates füüsilistes asukohtades, see on hajus süsteem.

Kui tegemist on väikese süsteemiga, siis võib otsustada kõik ühes lahenduse kasuks. Suuremates süsteemides on enamasti vaja mitmeid töökohti erinevate funktsioonide täitmiseks. Siis kasutatakse hajusat süsteemi.

Kõik ühes süsteem

PRX manager kõik ühes

Hajus süsteem

PRX Manager hajus süsteem

Haldussüsteemi funktsioonide ülevaade

PRX manager funktsioonid

Võta julgesti ühendust kui vajad professionaalset abi oma büroo, ärihoone või terve hoonekompleksi haldussüsteemi ülesehitamisel või täiendamisel!