Mis on Proxmasteri läbipääsusüsteemis teisiti, mille poolest ta konkureerivatest toodetest parem on?

Üldiselt on läbipääsusüsteemid üsna sarnase ülesehitusega, erinevused on peamiselt süsteemi ühenduste arhitektuuri ja tarkvara funktsionaalsuse osas. Üldises vaates on läbipääsusüsteemid üsna standardsed, nii ka meie pakutav. Allpool on välja toodud kõige olulisemad omadused, mida paljud konkurendid ei paku või pakuvad nö lisadena eraldi raha eest.

Proxmasteri ProX läbipääsusüsteemi olulised omadused

  • Kasutatav riistvara on iseseisev, võrgust sõltumatu. See tähenab, et kogu loogika ja andmebaasid on lisaks serverile dubleeritud seadmete mäludes. Niiviisi on võimalik serveri ja seadme vahelise side kadumisel süsteemil jätkata tööd iseseisvalt. Keegi ei soovi ju ajutise võrgutõrke korral ukse taha jääda.
  • Süsteem on disainitud sisuliselt piiranguteta laiendamiseks. Paljudel konkurentidel tuleb harmooniliselt kasvav läbipääsusüsteem mingil hetkel välja vahetada võimsama platvormi vastu või teatud juhtudel hakata kasutama lausa paralleelset süsteemi.
  • Riistvara põhine topelt isikute tuvastusega avamine, mille puhul ühe isiku tuvastamine saab olla omakorda topelt. Näiteks sõrmejälg ja IDkaart. Et ust avada, tuleb ennast kindla ajavahemiku jooksul identifitseerida kahel õigusi omavalisikul. See on oluline funktsioon kõrge turvalisuse tasemega objektidel.
  • Klient-server arhitektuur.
  • Seadmed on IP põhised, samas kasutada saab ka RS485 liine läbisegi IP seadmetega.
  • Meil on testprogramm paigaldajatele, et paigaldusfirma saaks veenduda süsteemi korrektses töös enne põhiserveri paika seadmist.
  • Intgreerimisvõimalus muude süsteemidega, näiteks personalihaldusega, valvesüsteemidega, videojälgimissüsteemidega jne.
  • Pakume kliendipõhiseid erilahendusi olemasoleva platvormi baasil.

ProX kasutab läbipääsusüsteemis ka Biomeetrilist tuvastust, mille puhul andmed ei sisaldu ukse juures olevates lugejates, vaid kontrolleris, mis on paigutatud turvalisse kohta ja kaitsud varutoitega.