Mis on Proxmasteri läbipääsusüsteemis teisiti, mille poolest ta konkureerivatest toodetest parem on?

Üldiselt on läbipääsusüsteemid üsna sarnase ülesehitusega, erinevused on peamiselt süsteemi ühenduste arhitektuuri ja tarkvara funktsionaalsuse osas. Üldises vaates on läbipääsusüsteemid üsna standardsed, nii ka meie pakutav. Allpool on välja toodud kõige olulisemad omadused, mida paljud konkurendid ei paku või pakuvad nö lisadena eraldi raha eest.

Proxmasteri ProX läbipääsusüsteemi olulised omadused

 • Kasutatav riistvara on iseseisev, võrgust sõltumatu. See tähenab, et kogu loogika ja andmebaasid on lisaks serverile dubleeritud seadmete mäludes. Niiviisi on võimalik serveri ja seadme vahelise side kadumisel süsteemil jätkata tööd iseseisvalt. Keegi ei soovi ju ajutise võrgutõrke korral ukse taha jääda.
 • Süsteem on disainitud sisuliselt piiranguteta laiendamiseks. Paljudel konkurentidel tuleb harmooniliselt kasvav läbipääsusüsteem mingil hetkel välja vahetada võimsama platvormi vastu või teatud juhtudel hakata kasutama lausa paralleelset süsteemi.
 • Riistvara põhine topelt isikute tuvastusega avamine, mille puhul ühe isiku tuvastamine saab olla omakorda topelt. Näiteks sõrmejälg ja IDkaart. Et ust avada, tuleb ennast kindla ajavahemiku jooksul identifitseerida kahel õigusi omavalisikul. See on oluline funktsioon kõrge turvalisuse tasemega objektidel.
 • Klient-server arhitektuur.
 • Seadmed on IP põhised, samas kasutada saab ka RS485 liine läbisegi IP seadmetega.
 • Meil on testprogramm paigaldajatele, et paigaldusfirma saaks veenduda süsteemi korrektses töös enne põhiserveri paika seadmist.
 • Intgreerimisvõimalus muude süsteemidega, näiteks personalihaldusega, valvesüsteemidega, videojälgimissüsteemidega jne.
 • Pakume kliendipõhiseid erilahendusi olemasoleva platvormi baasil.

ProX kasutab läbipääsusüsteemis ka Biomeetrilist tuvastust, mille puhul andmed ei sisaldu ukse juures olevates lugejates, vaid kontrolleris, mis on paigutatud turvalisse kohta ja kaitsud varutoitega.

Automaatse numbrituvastussüsteemi (ANTS) kasutusvõimalused

Kümmekond aastat tagasi oli automaatse numbrituvastussüsteemi hind väga kõrge. Selle kasutamine oli peamiselt sõjaväe ja politsei privileeg. Vahepeal on aga vastav tehnoloogia kõvasti arenenud, ka kaamerate ja tarkvara hinnad on tublisti langenud ja täna on numbrituvastussüsteemide hinnatase  muutunud sobivaks ka erasektori klientidele ning kasutusvaldkond aina laieneb.

Allpool toodud näited pole kaugeltki kõik selle suurepärase tehnoloogia kasutusvõimalused, uusi valdkondi lisandub pidevalt.

Abivahend politseile

Riikide tasemel on peamine kasutusvaldkond riigipiire ületavate sõidukite registreerimine piiril ja musta nimekirja kuuluvate sõidukite otsimine. Politsei käsutuses võivad olla ka mobiilsed kaamerad, mis tuvastavad ärandatud või muul põhjusel tagaotsitavaks kuulutatud sõidukeid.

Liikluskorraldus

Maksulistel kiirteedel võimaldab süsteem ettemakstud sõidukite ülikiiret teenindamist teele või teelt ära lubamise näol. Kiirteede liiklusolukorra hindamisel tehakse numbrituvastussüsteemi abil ka erinevaid statistilisi analüüse eesmärgiga reguleerida liiklust sujuvamaks (inglise keeles lühendatult ITS – Intelligent Traffic System).

Erasektor

Kõige tavalisem kasutusvaldkond erasektoris on süsteemi kasutamine tõkkepuude ja väravate avamiseks kinnistel territooriumidel, samuti parkimissüsteemides ajaarvestuse ja sisse-välja lubamise automatiseerimiseks koostöös parklalahendustega, aga ka logistikasektoris masinapargi haldamisel.

Kus Proxmasteri automaatset numbrituvastussüsteemi kasutatakse?

Esimene klient, kes meie poolt arendatud automaatse numbrituvastussüsteemi kasutusele võttis, oli AS Eesti Raudtee, kelle Toompuiestee 35 hoone parkla juhtimiseks paigaldas süsteemi AS Salalux aastal 2007. Süsteem töötab tõrgeteta ja siiani ei ole välja vahetamist vajanud ükski süsteemi komponent.

Lisaks on paigaldatud süsteeme

 • kaalumajadele veoautode kaalumise infosüsteemi juurde
 • mitmete Eesti Raudtee jaamade teenistus-sissepääsudele
 • Ruukki tehase autopääslatele Soomes Hankos
 • Ikla piiripunktis ja Sillamäe Truckstopis veoautode tasulise puhkeparkla juhtimiseks. Süsteem on integreeritud parkla juhtimise piletisüsteemiga nii, et lepingulistele klientidele on võimalus igakuiselt süsteemis genereerida arve alusdokument
 • paljudele muudele tõkkepuuga juhitavatele pääslatele erinevatel objektidel üle Eesti

Milline kaamera on numbrituvastuskaamera?

Et automaatne numbrituvastus (inglise keeles lühendatult LPR – licence plate recognition) töötaks korrektselt, peaks kasutama spetsiaalset numbrituvastuse kaamerat. Selline kaamera ei ole mõeldud tööks üldotstarbelise turvakaamerana, vaid on optimeeritud keerukate valgustingimuste jaoks igasugustes ilmaoludes ja seadistatud nii, et sõiduki numbrimärk oleks alati eristatav.

Spetsiaalne numbrituvastuskaamera kuvab maksimaalse kvaliteediga numbrimärgi Numbrituvastuskaamera kujutis pilti numbrimärki ümritseva kujutise kontrastsuse ja valgustatuse arvelt. Selle tulemusel enamuse numbrituvastuse kaamera kujutistelt ei ole korralikult jälgitav ümbrus ega isegi sõiduki kujutis.

Kasutatakse nii analoogvideo kui ka IP põhiseid numbrituvastuskaameraid. Viimasel ajal on küll IP põhiste numbrituvastuskaamerate osakaal kõvasti kasvanud.

Numbrituvastuskaamera pole tavaline turvakaamera

Numbrituvastuskaamera oskab ära kasutada numbrimärkide valmistamise tehnoloogiat, kus numbrimärgi valge või kollane taust kaetakse helkiva, ehk tagasipeegelduva värvikihiga. See annab võimaluse seadistada kaamera nii, et säritusaeg on väga kiire, alates 1/500 kuni 1/100 000. Selline ülikiire säriaeg on vajalik sõiduki liikumisel väheses valguses tavapäraselt tekkiva hägusa kujutise vältimiseks.

Samas nii lühikese säritusajaga ei saa hämaras normaalset kujutist toota, seega tuleb kasutada kaamerates infrapuna valgustust, mis peegeldub tagasi numbrimärgi helkivalt värvilt ja muudab mustad tähed peegelduval taustal kontrastseks ka hämara valguse ja lühikese säritusajaga. Lisaks kasutatakse objektiivi ees infrapuna valgust läbilaskvat filtrit, mis surub maha valget valgust, et vähendada sõiduki tulede ja päikese peegelduste pimestavat mõju kaamera valgustugevuse automaatikale.

Tihtipeale pakutakse ka tavalist turvakaamerat numbrituvastuskaameraks, mis iseenesest ideaalsetes valgustingimustes mingil määral ka numbrituvastuskaamerana töötab. Meie kogemuste põhjal ei sobi numbrituvastuskaameraks tavaline turvakaamera. Valesti loetud numbriinfo hulk on kehvemate valgustingimuste korral liiga suur ja automaatse numbrituvastussüsteemi maine kannatab.

Automaatne numbrituvastus – mis see on ja kuidas see töötab?

Automaatne numbrituvastus  (inglise keeles lühendatult LPR – licence plate recognition), on tehisnägemise rakendus, kus nn tuvastusmootorile töötlemiseks antud fotost või videolõigust otsitakse matemaatiliste algoritmidega auto registrinumbrit ja tuvastatakse sellel olev tekst, mis seejärel edastatakse arvutiprogrammile edasiseks kasutamiseks.

Lühidalt öeldes on automaatne numbrituvastus turvakaamera pildist autonumbri info saamine ilma inimese abita. Automaatne numbrituvastus on kogu automaatse numbrituvastussüsteemi kui terviku kõige vastutusrikkam osa.

Mida töödeldakse?

Töödeldakse numbrituvastuskaamerast väljastatatavat videopilti. Pildi saamiseks kasutatakse spetsiaalselt selleks otstarbeks valmistatud kaamerat, kust saadud kujutised suunatakse tuvastusmootorisse analüüsimiseks.

Kuidas töödeldakse?

Tuvastusmootor on spetsiaalne tarkvaraprogramm, mis töötleb kujutisi järgemööda, üritades tuvastada sõiduki numbrimärki. Selleks rakendatakse mitmesuguseid automaatse numbrituvastuse alamprogramme:

 1. Potentsiaalse numbrimärgi ala leidmine kaadrist toimub vastava geomeetria ja kontrastsuse uurimise algoritmiga. Kui leiti sobiv numbrimärgi kandidaat, siis …
 2. Käivitatakse leitud ala sisu uurimine, et tuvastada, kas alal esineb teksti, mis võiks kvalifitseeruda numbrimärgi sisuks, kui esineb, siis …
 3. Eraldatakse tähed üksikuteks sümboliteks
 4. Algab optiline tähe tuvastamine (inglise keeles OCR -optical character recognition) iga eraldatud sümboli jaoks
 5. Toimub saadud tulemuse geomeetria ja süntaksi analüüs vältimaks muid sarnaseid tekste sõiduki küljes, mis ei ole registrimärgid
 6. Lõpuks väljastatakse tulemus ja enamasti sisaldub tulemuses alljärgnev info
   • numbrimärgi tekst
   • tähtede arv
   • tähtede kõrgus
   • resultaadi õigsuse statistiline hinnang protsentides
   • tausta värvus
   • mõnel juhul ka riigi kood, kus sõiduk on registreeritud
   • kaamera ID
   • kellaaeg
   • jne

Mida kasulikku selle infoga edasi teha saab, võib lugeda meie teistest postitustest, näiteks siit